Nova isplatna lista plaće, naknade plaće

2015-05-25T18:51:46+02:00

28. ožujka 2015. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 32/15.) kojim su utvrđeni novi obrasci o obračunu isplaćene plaće (obrazac IP1), obrazac obračuna neisplaćene plaće i naknade plaće (obrazac NP1). Na temelju odredaba novog Pravilnika, poslodavci su dužni najkasnije do 1. srpnja 2015. godine uskladiti [...]