Zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina i korištenje oslobođenja plaćanja doprinosa na plaću od 17,2%

2015-04-23T09:53:56+02:00

Poslodavci koji od 1. siječnja 2015. i nadalje sklope ugovor o radu na neodređeno vrijeme s osobom koja u trenutku sklapanja tog ugovora ima manje od 30 godina života bit će za tu osobu oslobođeni od obveze obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu u trajanju do 5 godina. Radi ostvarivanja prava na „olakšicu“ poslodavcima neće [...]