Od 1. siječnja 2015. promjena roka za prijavu radnika o početku osiguranja

2015-04-23T09:47:30+02:00

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 151/14.), koja stupa na snagu 1. siječnja 2015., izmijenjeni su rokovi za uspostavljanje prijave o početku osiguranja za osobe u radnom odnosu i s radnim odnosom izjednačene ili slične osnove osiguranja. Poslodavac je dužan Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti prijavu o početku [...]