zatezna kamata

rujan 2015

Nove stope zateznih kamata od 01.08.2015.

2015-09-10T12:06:56+02:00

HNB je objavila novu referentnu kamatnu stopu koja iznosi 5,14% i primjenjuje se od 1.8. do 31.12.2015. godine. To znači da se primjenjuju sljedeće zatezne kamate: -za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osoba javnog prava, zatezna kamatna stopa sa sadašnjih 15% smanjuje se na 10,14% -za poslovne transakcije između poduzetnika i [...]

Nove stope zateznih kamata od 01.08.2015.2015-09-10T12:06:56+02:00

travanj 2015

Nova stopa zakonske zatezne kamate od 1. siječnja 2015.

2015-04-23T09:53:35+02:00

Od 1. siječnja 2015. do 30 lipnja 2015. stopa zakonske zatezne kamate (za isporuke robe ili usluge koje su nastupile nakon 30. lipnja 2013.) je 12,14% (5,14 – 1 + 8). Stopa zakonske zatezne kamate koja se obračunava kod zakašnjenja s plaćanjem u odnosima između poduzetnika kao i između poduzetnika i osoba javnog prava u [...]

Nova stopa zakonske zatezne kamate od 1. siječnja 2015.2015-04-23T09:53:35+02:00
Go to Top