Nova stopa zakonske zatezne kamate od 1. siječnja 2015.

2015-04-23T09:53:35+02:00

Od 1. siječnja 2015. do 30 lipnja 2015. stopa zakonske zatezne kamate (za isporuke robe ili usluge koje su nastupile nakon 30. lipnja 2013.) je 12,14% (5,14 – 1 + 8). Stopa zakonske zatezne kamate koja se obračunava kod zakašnjenja s plaćanjem u odnosima između poduzetnika kao i između poduzetnika i osoba javnog prava u [...]