Već duže vrijeme se spominje GDPR – Opća uredba o zaštiti podataka, EU Uredba od 27. travnja 2016. godine, koja u potpunosti stupa na snagu 25. svibnja ove godine. Do tog datuma svi poslovni subjekti moraju uskladiti svoje poslovanje s Uredbom i pripremiti se za primjenu iste. Imajte na umu da smo trenutno u periodu prilagodbe koji uskoro istječe.

Uredba predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka i donosi vrlo značajne promjene. Zbog brzog tehnološkog razvoja i globalizacije pojavili su se novi izazovi u zaštiti osobnih podataka. Sve više smo izloženi, opseg prikupljanja i razmjene osobnih podataka značajno se povećava.

Uredba je obvezujuća je za sve EU članice. Dotiče i sve tvrtke izvan EU koje obrađuju ili koriste osobne podatke građana EU. Uredba osigurava jednaku razinu zaštite svakom pojedincu iz Europske unije.

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. To su npr. ime, OIB, slika, adresa, broj telefona, IP adresa… EU pojačava pravo na osobnost i privatnost. Uredba uključuje i biometrijske i genetske podatke koji do sada uopće nisu bili zakonom regulirani.

Ova Uredba mijenja način na koji poslovni subjekti pristupaju prikupljanju, obradi i sigurnosti osobnih podataka.  Privola je vrlo važna, voditelj obrade u svakom trenutku mora moći dokazati da ima privolu za prikupljene osobne podatke. Privola mora biti dokaziva, isključiva, nedvosmislena, dobrovoljna.

Nova Uredba ispitanicima osigurava i pravo na zaborav koje je vrlo važno kada je riječ o pravima pojedinaca. Ako se niste pripremili, krajnje je vrijeme da se pozabavite ovom temom jer su kazne za nepoštivanje Uredbe uistinu visoke.