Isplata plaća na račun otvoren kod Revolut Bank UAB je tema koja je aktualna zadnjih godina. Dio korisnika računa kod Revolut Bank UAB je vidio korist od toga da Revolut u osnovnim paketima vodi račun bez naknada na teret korisnika računa a drugi dio je pak u tome vidio slamku spasa i put kojim bi se mogla zaobići ovrha na plaći. Poslodavci koji isplaćuju plaće su se u svemu tome našli u nezgodnoj situaciji jer su s jedne strane imali radnika koji forsira isplatu plaće na račun kod Revoluta a s druge strane su bili nejasni propisi koji nisu jednoznačno potvrđivali da je to dozvoljeno/nije dozvoljeno. Tu nedoumicu je riješilo mišljenje Središnjeg ureda Porezne uprave od 30.11.2019 LINK i HNB u mišljenju od 16.04.2021. LINK koji su izrazili mišljenje da isplata plaće na račun otvoren kod Revolut bank UAB nije dozvoljena.

Od 07.06.2022. imamo novo mišljenje Središnjeg ureda Porezne uprave LINK u kojem se navodi da je za Revolut Bank UAB izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, a temeljem kojeg će ista osim pružanja usluga primanja depozita i ostalih povratnih sredstava, započeti s pružanjem i platnih usluga točnije usluga otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun u Republici Hrvatskoj te da je shodno tome sada moguće isplaćivati plaće i druge primitke od nesamoslanog rada na račun otvoren kod Revolut.

Dakle, sa strane mjerodavnih institucija sada postoji zeleno svjetlo da se plaće mogu isplaćivati i na račune otvorene kod Revolut Bank UAB.

No, za sada, oprezno s time!

Iako je porezna izdala mišljenje da je to sada dozvoljeno puno je upitnika i neriješenih pitanja. Da li će sustav platnog prometa normalno provesti naloge prema Revolut UAB, kako će se rješavati zaštićeni računi kod Revolut UAB i ovrhe na plaći ? Uza sve to prenosimo dio članka iz www.rep.hr “Plaća se konačno može isplatiti na revolut, ali … LINK koji na kraju kaže:

www.rep.hr LINK
Ideja isplate plaća na Revolut otvorila je brojna pitanja, od čega je glavno kakva je uopće procedura i može li se plaća isplatiti u kunama. Iz Porezne uprave odgovorili su kako nisu propisane nikakve nove procedure, a iz Revoluta su odgovorili kako isplata plaće u kunama trenutno nije moguća. Valeria Alunni, komunikacijska menadžerica tvrtke za Italiju 24. lipnja odgovorila je kako će se plaća  trenutno isplaćivati slanjem eura putem SEPA transfera jer kuna nažalost trenutno nije podržana.

Broj klase:410-01/22-01/909
Urudžbeni broj:513-07-21-01-22-2
Zagreb, 07.06.2022
Promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB
​Nastavno na promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB u Republici Hrvatskoj te postavljeni upit o mogućnosti isplate primitaka na račune poreznih obveznika otvorenih u istoj, odgovaramo u nastavku:

Člankom 86. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20; dalje u tekstu: Zakon), propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.

Člankom 92. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov žiroračun kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun. U skladu sa stavkom 2. toga članka Zakona, a iznimno od stavka 1. toga članka navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatiti na njihov tekući račun kod banke između ostalih i primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona.

Sukladno navedenim odredbama, isplatu primitka moguće je izvršiti na račun kod banke.

Nadalje, a nastavno na novonastale promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB u Republici Hrvatskoj, od Hrvatske narodne banke (dalje u tekstu: HNB) zaprimili smo obavijest prema kojoj je od 1. lipnja 2022. Revolut Bank UAB izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, a temeljem kojeg će ista osim pružanja usluga primanja depozita i ostalih povratnih sredstava, započeti s pružanjem i platnih usluga točnije usluga otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun u Republici Hrvatskoj.

Slijedom navedenog, budući da je istoj izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, nema zapreke za isplatom primitka na račune koje porezni obveznici imaju otvorene u toj banci.

Ovim mišljenjem stavlja se van snage mišljenje Klasa:410-01/21-01/646,​ Urudžbeni broj:513-07-21-01-21-5 od 27. rujna 2021. u dijelu koji se odnosi na mogućnost isplate primitaka na račune kreditne institucije Revolut Bank UAB.