U praksi se često miješa pojam minimalne plaće i pojam najniže mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa. Uz to česta je zabuna da se najniža mjesečna osnovica primjenjuje samo na doprinose iz plaće. U nastavku donosimo informacije koji će Vam omogućiti prepoznavanje situacija u kojima je potrebno primijeniti obračun doprinosa na najnižu (minimalnu) osnovicu i osigurati ispravan obračun plaća u slučaju kada nastane obaveza/potreba za obračunom doprinosa na najnižu mjesečnu osnovicu za plaćanje doprinosa.

Koja je razlika između minimalne plaće i minimalne osnovice za plaćanje doprinosa?

Minimalna plaća je najmanji iznos bruto plaće koji se može ugovoriti za puno radno vrijeme. Zakonodavac određuje iznos minimalne plaće na rok od jedne godine prema kriterijima definiranima u “Zakonu o minimalnoj plaći”. Svake godine se “Uredbom o visini minimalne plaće” propisuje iznos minimalne plaće. Minimalna plaća za 2022. godinu iznosi bruto 4.687,50 kn.

Minimalna plaća NIJE osnovica za izračun doprinosa na najnižu (minimalnu) osnovicu!

Osnovica za izračun doprinosa je “Najniža (minimalna) osnovica za plaćanje doprinosa”. Iznos najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa određuje zakonodavac kroz objavu “Naredbe o iznosima osnovica za obavezna osiguranja za godinu” (primjer LINK). Najniža (minimalna) osnovica za plaćanje doprinosa za 2022.godinu iznosi 3.624,06 kn.

Najniža (minimalna) osnovica za plaćanje doprinosa JE osnovica za izračun doprinosa na najnižu osnovicu!

Kada nastaje obaveza za obračun doprinosa na najnižu mjesečnu?

Obaveza obračuna doprinosa na najnižu osnovicu kod obračuna plaće nastaje u slučajevima kada je bruto plaća radnika za puni / razmjerni broj sati u mjesecu  manja od punog / razmjernog iznosa propisane najniže osnovice za plaćanje doprinosa. U praksi postoji nekoliko slučajeve kada može doći do toga da je za puni mjesečni fond sati bruto plaća radnika manja od najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa. Najčešći je slučaj kada je radnik bio na bolovanju na teret poslodavca dio mjeseca ili cijeli mjesec. Ako radnik ima ugovorenu nisku bruto plaću i provede određeni dio mjeseca ili cijeli mjesec na bolovanju na teret poslodavca (koje se najčešće plaća kao 70% satnice za redovni rad) iznos njegove bruto plaće/naknade za cijelo mjesečni fond sati će biti manji od minimalne osnovice za plaćanje doprinosa.  Slična situacija može nastati u slučaju kada je radniku, na njegov zahtjev, odobren određeni broj dana neplaćenog dopusta ili je  radniku odobren cijeli mjesec neplaćenoga dopusta (a ugovor o radu između radnika i poslodavca nije raskinut ) . U tim slučajevima se doprinosi obračunavaju na najnižu (minimalnu) osnovicu za plaćanje doprinosa.

Koliki je iznos najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa?

Iznos najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa za 2022. godinu je 3,624,06 kn. 

Kako se izračunava plaća uz primjenu minimalne osnovice za plaćanje doprinosa?

Kod obračuna plaća i naknade plaće iznos bruto plaće/naknade koji je osnovica za doprinose mora biti veći od propisane minimalne mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa. Ako to nije slučaj, doprinosi se računaju sa propisanom najnižom (minimalnom) osnovicom (a ne sa bruto plaćom/naknadom koja je niža). Sa najnižom (minimalnom) osnovicom se računaju i DOPRINOSI IZ PLAĆE i DOPRINOSI NA PLAĆU! Daljni tijek obračuna plaće (nakon što se od inicijalno ustanovljene bruto plaće/naknade izuzmu izračunati iznosi doprinosa) je uobičajen.