Poslodavac je obvezan sastaviti godišnji obračun poreza i prireza iz plaće sa zadnjom isplatom plaće za studeni u prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca. Saznajmo zašto sastavlja ovaj obračun.

Cilj sastavljanja godišnjeg obračuna poreza i prireza iz plaće je utvrđivanje eventualnih preplata poreza ili manje uplaćenog poreza i prireza kako bi se radniku vratio preplaćeni iznos, odnosno kako bi podmirio nedovoljno plaćeni porez.

Do preplate poreza na dohodak i prireza najčešće dolazi u slučajevima neredovito isplaćivanih plaća ili korištenja bolovanja i rodiljnog dopusta kada je radnicima umjesto plaće isplaćivana naknada koja ne podliježu oporezivanju. U tim slučajevima nije bilo moguće koristiti sve pripadajuće osobne odbitke na koje radnik ostvaruje pravo bez obzira koliko mjeseci mu je isplaćivana plaća.

 

Poslodavac sastavlja godišnji obračun poreza za:

  • Radnike koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, a koji nisu redovito mjesečno isplaćivani pa nije korišten osobni odbitak
  • Radnike koji su kod poslodavca ostvarivali plaću u cijelom poreznom razdoblju (koji su kod poslodavca zaposleni svih 12 mjeseci), a nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak
  • Radnike koji su u tijeku poreznog razdoblja bili na rodiljnom, roditeljskom ili posvojiteljskom dopustu, bolovanju iznad 42 dana ili koristili druge dopuste za koje se isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja

 

Za izradu godišnjeg obračuna se koriste podaci iskazani na poreznoj kartici. Utvrđuju se eventualne razlike uplaćenog poreza i prireza zbog čega knjigovođa mora posvetiti posebnu pažnju provjeri svih podataka i utvrditi je li sve uredno provedeno. Provjerite detalje sa svojim knjigovođom kako biste izbjegli pogreške.