Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u

1. 5. 2017. na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15. i 1/17.).  Nekoliko članaka je izmijenjeno, a nekoliko je dopunjeno novim stavcima. Kako ne biste napravili neki propust, bilo bi dobro da provjerite o kojim izmjenama je riječ.

Navodimo ih u nastavku:

 • članak 35. – izmjena se odnosi na mjesto obavljanja usluga iznajmljivanja pokretne materijalne imovine te plovila (sa ili bez smještaja).
 • članak 41. – članak je dopunjen stavkom 10., odnosno dodana je iznimka pri utvrđivanju porezne osnovice  kod usluge iznajmljivanja plovila iz članka 35.
 • članak 47., stavak 2. – izmijenjena je točka c) koja se odnosi na jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla te točka l) koja se odnosi na hranu za životinje, osim hrane za kućne ljubimce.
 • članak 107. – članku je dodan stavak 9. prema kojem je Porezni obveznik oslobođen plaćanja PDV-a pri uvozu dobara prema članku 44. stavku 1. točki 26. Zakona, ako u trenutku uvoza Carinskoj upravi uz PDV identifikacijski broj stjecatelja, izdan u drugoj državi članici, kojemu se isporučuju dobra prema članku 41. stavku 1. točki a) Zakona, a koji obavlja daljnju isporuku dobara dostavi i PDV identifikacijski broj (krajnjeg) stjecatelja izdanog u državi članici u koju se dobra izravno otpremaju ili prevoze. Uvoznik dobara u Zbirnoj prijavi navodi PDV identifikacijski broj stjecatelja koji obavlja daljnju isporuku dobara u drugu državu članicu.
 • članak 108. – članku je dodan stavak 9. koji se odnosi na oslobođenje temeljem članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona koji porezni obveznici mogu primijeniti za poslove u nizu u okviru izvoznih transakcija u slučaju kada porezni obveznik isporučuje već izvozno ocarinjena dobra drugom poreznom obvezniku, a ta će se dobra izravno otpremiti kupcu izvan Europske unije.
 • članak 150., stavak 4. – iza riječi: „u trećoj zemlji,“ dodane su riječi: „neovisno o poreznom statusu koji ima u državi u kojoj ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište“.
 • članak 164., stavak 2., točka 3. – riječi: „iz točke 3.“ zamjenjuju se riječima: „iz točke 2.“.
 • članak 173., stavak 4. – ispred prve rečenice dodana je nova rečenica koja glasi:
  „Tromjesečni porezni obveznici mogu se odlučiti za podnošenje prijava za razdoblje iz članka 84. stavka 1. Zakona najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.“
 • Promijenjeni su i Obrasci PDV-P i ZP-PDV, sastavni su dio Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 41/17.).

 

Ako imate bilo kakve nedoumice glede novog Pravilnika, dodatna pitanja ili trebate savjetovanje s područja računovodstva i financija, javite se u računovodstveni servis Ergon!