Jedan od izvora financiranja rada Hrvatske gospodarske komore jesu članarine koje plaćaju članice Hrvatske gospodarske komore.

Obvezu plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori imaju sve pravne osobe na području Republike Hrvatske, a razvrstane su u tri grupe. Iznos članarine ovisi o grupi u koju članica pripada.

  • Prva grupa – u ovu grupu ulaze članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija: ukupna aktiva 7.500.000,00 kn, ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i  broj zaposlenih 50. Članarina za ovu grupu iznosi 42,00 kn.
  • Druga grupa – u ovu grupu ulaze članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija: ukupna aktiva 30.000.000,00 kn, ukupni prihodi 59.000.000,00 kn i broj zaposlenih 250. Članarina za ovu grupu iznosi 83,00 kn.
  • Treća grupa – u ovu grupu ulaze članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu. Članarina za ovu grupu iznosi 973,00 kn.

Članice su dužne uplaćivati članarinu mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Izuzeće od plaćanja članarine

Prema Odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore objavljene u Narodnim novinama, izdanje NN 122/2016, članice Komore osnovane i upisane u Sudski registar nakon 1. siječnja 2017. godine oslobođene su plaćanja članarine u razdoblju od godine dana od dana osnivanja.

Ako tražite pouzdanog poslovnog partnera za vođenje poslovnih knjiga i poslovno savjetovanje te želite osigurati maksimum financijske koristi, javite se u računovodstveni servis Ergon.