Porezni obveznici upisani u registar PDV-a, koji imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, dužni su do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, sastavljati statistička izvješća sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca tekuće godine, uz uvjet da na dan sastavljanja izvješća potraživanja nisu starija od 6 godina.

Statistička izvješća dostavljaju se na obrascu OPZ-STAT-1, putem aplikacije „ePorezna“. Prvo izvješće dostavljati će se sa stanjem od 31. prosinca 2015., a rok za dostavu je najkasnije 20. veljače 2016. godine.