Poslodavac može Pravilnikom o radu ili Kolektivnim ugovorom propisati kolektivni godišnji odmor koji ga tada obvezuje na izvršenje.

Kolektivni godišnji odmor ima svoje prednosti, ali i nedostatke. Prednost je što su svi na godišnjem odmoru i neće vam zvoniti službeni mobitel niti će vas zvati zbog različitih informacija koje ste možda zaboravili prenijeti te ćete se u potpunosti moći posvetiti uživanju u godišnjem. Nedostatak je što termin ne ovisi o vama i možda neće biti usklađen s vašim željama.

U članku Odluka o godišnjem odmoru​ i raspored korištenja smo pisali da prema odredbama Zakona o radu raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu i to  najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Taj rok se odnosi i na poslodavce koji su utvrdili korištenje kolektivnog godišnjeg odmora. Za određene sektore poput građevinskog sektora, kolektivnim ugovorima se utvrđuje i kraći rok do kojeg mora biti spreman raspored korištenja odmora.

Kada zaposlenik dobije odluku o rasporedu godišnjeg odmora, uključujući i odluku o kolektivnom godišnjem odmoru, takva se odluka može izmijeniti samo iznimno, zbog važnih i neodgodivih poslova.

 

Korištenje godišnjeg prema želji radnika

Tijekom godine, radnik ima pravo jedan dan godišnjeg odmora koristiti kada on to želi. U tom slučaju je dužan obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegova korištenja. Radniku se taj dan ne odobrava u slučaju opravdanih razloga poslodavca koji onemogućuju njegovo korištenje.

Ako tražite pouzdanog poslovnog partnera za vođenje poslovnih knjiga i poslovno savjetovanje, ako želite osigurati maksimum financijske koristi, i naravno, ako želite mirno putovati na godišnji odmor jer brigu za financijsko poslovanje ostavljate u dobrim rukama, javite se u računovodstveni servis Ergon.