Minimalna plaća u 2017.

Za 2017. godinu se primjenjuje novi iznos minimalne bruto plaće. Za period od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine utvrđuje se minimalna plaća u bruto iznosu od 3.276,00 kuna. Radi se o najnižem mjesečnom iznosu bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu. Minimalna plaća u 2016. godini je iznosila 3.120,00 kn, dakle došlo je do blagog povećanja iznosa minimalne plaće.

Najniža plaća za nepuno radno vrijeme se utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen. Znači, radniku zaposlenom na pola radnog vremena, kod poslodavca kod kojeg je puno radno vrijeme utvrđeno na 40 sati tjedno, minimalna plaća ne može iznositi manje od 1.638,00 kn mjesečno.

Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u RH, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca, te je ista za sve bez obzira na stručnu spremu.

Nikako ne smijete zaboraviti da neisplata minimalne plaće ili isplata manje plaće od minimalne predstavlja prekršaj poslodavca sukladno čl. 10. Zakona o minimalnoj plaći.