ergon.hr

U NN br.103/20 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedi Općeg poreznog zakona.

Propisano je da se u uvjetima posebnih okolnosti trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti koji poslodavac omogućuje svojim radnicima a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada ( plaćom).

Poslodavac radniku može neoporezivo platiti trošak testiranja na COVID-19 ali ne i trošak cijepljenja protiv virusa COVID-19, gripe i sl.

Ova odredba se primjenjuje od 19.09.2020. godine. i ne može se primjenjivati retroaktivno.

Za plaćeni trošak testiranja poslodavac ne podnosi JOPPD obrazac Poreznoj upravi.

U slučaju da su poslodavci prije 19.09.2020. snosili trošak testiranja svojih djelatnika potrebno je to oporezivati kao plaću u naravi radnika.