Od 1. srpnja 2016. u primjeni je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 4,88%, a to znači da je u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima stopa zatezne kamate kako slijedi:

– u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava 9,88%
– u ostalim odnosima 7,88%.

Ovakve stope proizašle su iz najnovije objave Odluke HNB-a u Nar. nov. br. 60/16.