Novi Pravilnik o vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu

Postizanje uštede vremena je dragocjeno i svi propisi koji u tom smislu idu na ruku poslodavcu su značajni. U Narodnim novinama je potkraj srpnja objavljen novi, pojednostavljen Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu. Pravilnik stupa na snagu od 1. rujna 2017. godine

 

Što donosi novi Pravilnik?

  1. smanjenje opsega podataka koje mora sadržavati evidencija o radnicima
  2. pojednostavljenje evidencije o radnom vremenu

 

Smanjenje opsega podataka koje evidencija o radnicima mora sadržavati

U odnosu na dosadašnju evidenciju, poslodavac više neće biti obvezan evidentirati sljedeće podatke:

  • mjesto rođenja, a ako je mjesto rođenja izvan Republike Hrvatske i podatak o državi rođenja
  • zanimanje, naziv posla, odnosno narav i vrsta rada koje radnik obavlja
  • naznaka je li ugovor o radu sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme te očekivano trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme
  • vrijeme trajanja probnog rada
  • trajanje pripravničkog staža, vrijeme i rezultat polaganja stručnog ispita
  • naznaka radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje

Najvažnija izmjena koje novi Pravilnik donosi jeste obveza poslodavca da evidenciju o radnicima popunjava na tjednoj osnovi, umjesto dosadašnje obveze dnevnog ažiuriranja. Poslodavac je dužan evidenciju popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju – uredno, razumljivo i ažurno.

Poslodavac evidenciju može voditi u pisanom ili elektroničkom obliku. Nije propisan obrazac na kojem je mora voditi, ali je mora voditi uredno od datuma zasnivanja radnog odnosa pa sve do njegovog prestanka. Evidenciju je obvezan čuvati najmanje šest godina.

 

Pojednostavljenje evidencije o radnom vremenu

Kako smo već spomenuli, pojednostavljeno je evidentiranja radnog vremena čime se postiže vremenska ušteda za poslodavce koji su dužni voditi podatke o radnicima i njihovom radnom vremenu.

Evidencija o radnom vremenu više neće sadržavati podatke o vremenu rodiljnih i roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom te o vremenu neplaćenih dopusta.

Poslodavac je i dalje dužan voditi podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom (noćni, prekovremeni, smjenski i dvokratni rad, rad u dane blagdana i neradnih dana…).

Za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i jednakom rasporedu po danima, tjednima i mjesecima, poslodavac neće biti dužan u evidenciji radnog vremena evidentirati podatak o  satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.

Preuzmite Obrazac evidencije radnika

 

Ako tražite pouzdanog poslovnog partnera za vođenje poslovnih knjiga i poslovno savjetovanje ili imate dodatna pitanja oko ove teme, javite se u računovodstveni servis Ergon.