Od 1. siječnja ove godine na snagu je stupio novi Zakon o sprječavanju pranja novca kojim se propisuju mjere koje se poduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.

Došlo je do promjene iznosa ograničenja u poslovanju gotovim novcem. Do sada je vrijedila zabrana naplate u gotovinu u vrijednosti od 105.000,00 kn i većoj. Od 01. siječnja pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75.000,00 kn i većoj.

Kako vidimo, novom odredbom ograničenje u poslovanju gotovinom nije propisano samo za naplatu, nego i za plaćanje. Ograničenje u plaćanju ne isključuju ograničenja u poslovanju gotovinom, uključivo i plaćanja prema drugim propisima koja mogu biti strože postavljena.

Zakonom je također propisano da su obveznici provođenja mjera za sprječavanje pranja novca dužni  obavijestiti Ured za sprječavanje pranja novca o svakoj gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj;

U skladu s postroženim mjerama, povećan je i iznos maksimalne novčane kazne za kršenje odredbi Zakona s dosadašnjih 750.000,00 kuna na 1.000.000,00 kuna.