U praksi se nerijetko dešava da poslodavci do zadnjeg trenutka ne uruče radniku odluku o korištenju godišnjeg odmora i drže ga u neizvjesnosti što je suprotno zakonskim propisima.

Prema odredbama Zakona o radu raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu i to  najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

Pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir kako potrebe organizacije rada tako i mogućnosti za odmor koje su raspoložive radnicima. Međutim, mogućnosti i želje radnika se vrlo često zanemaruju te prevladaju potrebe organizacije rada.

Radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili kod više poslodavaca, a poslodavci ne postignu sporazum o istodobnom korištenju godišnjeg odmora, dužni su mu omogućiti korištenje godišnjeg odmora prema njegovu zahtjevu.

 

Odluka o godišnjem odmoru

Poslodavac je dužan obavijestiti radnika o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora.

 

Ako tražite pouzdanog poslovnog partnera za vođenje poslovnih knjiga i poslovno savjetovanje, ako želite osigurati maksimum financijske koristi, i naravno, ako želite mirno putovati na godišnji odmor jer brigu za financijsko poslovanje ostavljate u dobrim rukama, javite se u računovodstveni servis Ergon.