Oporezivanje nagrada i stipendija

Možda niste imali informaciju, ali i primatelji nagrada i stipendija su također obveznici plaćanja poreza i prireza. Učenici i studenti koji prime nagradu, odnosno stipendiju iznad propisanog iznosa, obveznici su poreza na dohodak od drugog dohotka i prireza porezu na dohodak.

Obveznik obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza je isplatitelj nagrade, donosno stipendije.

Porez na dohodak

Porez na dohodak od drugog dohotka plaća se po stopi od 24% na dio stipendije / nagrade iznad propisanog iznosa i to kako slijedi:

  • Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iznad 1.750,00 kn mjesečno.
  • Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima iznad 1.750,00 kn mjesečno
  • Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima iznad 4.000,00 kn mjesečno
  • Nagrade za športska ostvarenja iznad 4.000,00 kn mjesečno

Dakle, neoporezivi iznos stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima od 1. siječnja 2017. godine iznosi 1.750,00 kn mjesečno.

Ako stipendiju učeniku ili studentu u poreznom razdoblju isplaćuju dva ili više isplatitelja, neoporezivi iznos stipendije utvrđuje se od ukupnog iznosa stipendije svih isplatitelja.

Porez na dohodak ne plaća se na nagrade učenicima i studentima koje su osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima.

 

Prirez porezu na dohodak

Prirez porezu na dohodak plaća se na iznos poreza na dohodak i to u slučaju kada student ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području općine ili grada koji je svojom odlukom propisao prirez porezu na dohodak.

Sigurni smo da će Vam ove informacije biti od koristi, a ukoliko trebate dodatna pojašnjenja ili savjetovanje s područja računovodstva i financija, slobodno se javite u računovodstveni servis Ergon!