Osobe na stručnom osposobljavanju su osobe koje kod poslodavca nisu u radnom odnosu, nego je s njima sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju.

Prema Zakonu o poticanju zapošljavanja, članak 7., poslodavac može sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako mu Zavod odobri korištenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Prema istom zakonu, članak 8., nezaposlena osoba koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja.

U ovoj godini je porasla naknada za njihov rad za 131 kunu. Dosadašnji iznos naknade za stručno osposobljavanje iznosio je 2.621,00 kunu, a od 1. siječnja iznosi 2.752,00 kune.

Poslodavac za osobe na stručnom osposobljavanju plaća doprinose na propisanu osnovicu od 3.047,60 kn.

Ako osobe prije stručnog osposobljavanja nemaju ranije ostvaren mirovinski staž (dokazuje se potvrdom s HZMO-a), za njih se plaća doprinos za mirovinsko osiguranje I STUP (15%) u iznosu 457,14 kn i doprinos za mirovinsko osiguranje II STUP  (5%)​ u iznosu 152,38 kn.

Ako osoba na stručnom osposobljavanju ima prethodno ostvaren staž u mirovinskom osiguranju onda se za tu osobu, uz plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje I i II stup, plaća još i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%, a iznosi 15,24 kn.

 

Što se osobama na stručnom osposobljavanju može neoporezivo isplatiti u 2018. godini?

Neoporezivo im se isplaćuje:

  • ​prijevoz s posla na posao
  • troškovi službenog puta
  • troškovi obrazovanja i izobrazbe koji su u vezi s djelatnosti poslodavca (seminari, edukacije, školarine)
  • ​obvezni liječnički pregledi ​
  • ​prema posebnim propisima i sistematski kontrolni liječnički pregledi
  • radna odjeća obilježena nazivom/znakom poslodavca (propisi o zaštiti na radu te odjeća određena posebnim pravilima poslodavca – uniforme i sl.)​

​Božićnica i regres za godišnji odmor su i dalje oporezivi primici te se osobi na stručnom osposobljavanju mogu isplatiti jedino kao drugi dohodak!​