Donosimo Vam novosti u vezi s osobnim automobilima koje stupaju na snagu od 01.01.2018. godine.

Od 01.01.2018. godine izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost dopušteno je korištenje 50% odbitka prilikom nabave ili najma (operativni leasing ili rent a car) osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz.

I dalje neće biti dopušten odbitak pretporeza koji se odnosi na svotu iznad 400.000,00 kn po jednom prijevoznom sredstvu.

Troškovi korištenja osobnog automobila dijele se u omjeru 50% porezno priznati trošak i 50% porezno nepriznati trošak koji uvećava na kraju godine osnovicu poreza na dobit.

Do sada je to bio omjer 70% u korist priznatih troškova a 30% u korist nepriznatih troškova, ali bez mogućnost korištenja pretporeza.

Zakonodavac ovakvom intervencijom dozvoljava korištenje dijela pretporeza, ali se s smanjenim omjerom priznavanja troška povećava nepriznati dio koji će na kraju uvećati osnovicu poreza na dobit tako da budite oprezni prilikom kalkulacije da li Vam se to isplati.

Također vrlo bitna činjenica:
Prilikom prodaje osobnih automobila za koje je prilikom nabave bio korišten pretporez u cijelosti ili djelomično kod prodaje se zaračunava PDV od 25%.

Članak 40. st. 2 primjenjivati će se samo na vozila nabavljena do 31.12.2017. godine (takve isporuke biti će oslobođene PDV-a).