porezna reforma

Porezna reforma koja stupa na snagu od 1. 1. 2019. donosi brojne promjene. Između ostalog, donosi novine u sustavu PDV-a, sustavu dohotka te u sustavu doprinosa. Ukida se doprinos za zaštitu zdravlja na radu i zapošljavanje, ali se povećava doprinos za zdravstveno osiguranje. Jesu li i koliko ove promjene značajne, procijenite sami.

 

Minimalna plaća u 2019. godini i minimalna osnovica za doprinose članova uprave (direktori, likvidatori, upravitelji zadruga)

 

Zakon o minimalnoj plaći od 01.01.2019. NN 106/2018

Minimalna bruto plaća od 1. 1. 2019. iznosit će 3.750,00 kn. Radnik će tako dobiti 3. 000,00 kn neto plaće (povećanje za 248,16 kn naspram dosadašnjih 2.751,84 kn).

 

Zakon o doprinosima NN 106/2018

Obveznim osiguranjima smatraju se:

  • obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MIO I STUP)
  • obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje (MIO II)
  • obvezno zdravstveno osiguranje

Ukida se doprinos za zapošljavanje od 1,7 % i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5 %, ali se povećava doprinos za zdravstveno osiguranje s dosadašnjih 15 % na 16,5 %.
Ušteda poslodavca na doprinosima na plaću je 0,70 %, a radniku se neto plaća ne mijenja jer ovo je trošak poslodavca, a ne radnika. Ukupno opterećenje plaće doprinosima s 37,2 % smanjuje se na 36,5 %.

 

Godišnja obveza doprinosa za člana uprave, izvršnog direktora trgovačkog društva ili likvidatora ili upravitelja zadruge

koji na nadležnim tijelima HZMO i HZZO nije osiguran po toj osnovi, već po nekoj drugoj, a prema sudskom registru je član uprave u trgovačkom društvu

 

Godišnja osnovica utvrđuje se kao razlika između osnovice na koju je član uprave osiguran npr. radni odnos i najniže propisane osnovice za člana uprave (osnovica za 2018. godinu je 5.213,00 kn, a za 2019. će biti 5.491,20 kn)

Propisana osnovica se svake godine mijenja, a računa se kao umnožak prosječne plaće u RH i koeficijenta 0,65 na nivou godine.

Primjer: Izračun plaće primjenom minimalnih osnovica uz pretpostavku da radnik nema uzdržavanih članova i ne podliježe plaćanju prireza (prirez 0%)

 

U medijima se i prije donošenja zakona digla prašina oko prijave članova uprava koji su nerijetko u svojim trgovačkim društvima zaposleni na nepuno radno vrijeme. Prijava na puno radno vrijeme nije uvjet, ali doprinosi se moraju plaćati na punu osnovicu. Ako se plaćaju na manju, porezna uprava će na godišnjoj razini poslati članu upravu rješenje za plaćanje razlike doprinosa i to kao fizičkoj osobi (ne može biti trošak trgovačkog društva).

Također, neto plaća za članove uprava se ne mora isplaćivati (ako takvu odluku uprava donese).

Isto se ne odnosi na umirovljenike koji su u starosnoj mirovini, a zaposleni su u trgovačkom društvu kao član uprave (direktor).

Ako ste u potrazi za novim knjigovodstveno-računovodstvenim servisom ili trebate savjetovanje s područja računovodstva i financija, javite se u Ergon računovodstveni servis!