S prvim danom 2022. godine na snagu su stupile izmjene određenih propisa.

Povećanje minimalne plaće u 2022.

Visina minimalne plaće za 2022. godinu za puno radno vrijeme iznosi 4.687,50 kuna bruto, odnosno u netu 3.750,00 kuna.

Dodaci na plaću kao što su rad nedjeljom, prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane blagdana te rad u otežanim uvjetima rada više se neće moći uračunavati u svotu minimalne plaće nego će uvećavati osnovnu plaću za redoviti rad.

Ukinuta obveza plaćanja članarine HGK

S početkom 2022.g. svi mali poduzetnici oslobođeni su plaćanja članarine HGK.

Srednji i veliki poduzetnici i dalje moraju plaćati članarinu i to 1.083 kune ili 3.973 kuna mjesečno ovisno u koju su skupinu razvrstani prema kriterijima iz Zakona o HGK.

Mijenja se kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba

Novost je i promjena porezno dopustive kamatne stope na zajmove između povezanih osoba koja za 2022. godinu iznosi 2,68%.

Veće osnovice za obračun doprinosa

 Mijenjaju se i osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje za sve obvezno osigurane osobe. Najniži iznosi osnovica za plaćanje doprinosa za 2022.g. su:

 

Obrtnici obveznici poreza na dohodak – 6.199,05 kn

Zaposleni članovi uprave – 6.199,05 kn

Slobodna zanimanja – 10.490,70 kn

Veći iznos naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom

 Svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, bez obzira koju djelatnost obavljaju, dužni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom.

Broj osoba s invaliditetom koje poduzetnik treba zaposliti (kvota) određuje se u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenika na kraju svakog mjeseca.

Međutim, ukoliko poslodavac ne ispuni kvotu odnosno ne zaposli određeni broj osoba s invaliditetom dužan je platiti novčanu naknadu zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom.

Naknada zbog neispunjavanja kvote odnosno nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 2022.g. iznosi 937,50 kn mjesečno za svaku osobu koju se trebalo zaposliti.

Ovrha na plaći u 2022.

Promjenom prosječne plaće svake godine mijenjaju se i iznosi stalnih novčanih primanja (npr. plaća, mirovina) na kojima se može provoditi ovrha.

U 2022.g. od ovrhe su izuzeti:

  • 1/4 primanja ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta
  • 1/2 primanja ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
  • 2/3 primanja ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina i ako stalna primanja ovršenika prelaze iznos od 7.086 kuna, ali minimalno 4.724 kune ili 3/4 primanja ako ista ne prelaze iznos od 7.086 kuna, ali ne više od 4.724,00 kn

Nove stope zateznih kamata

Za prvo polugodište 2022. određene su i nove stope zateznih kamata.

Za trgovačke ugovore zatezna kamata od 01.01.2022. do 30.6.2022. iznosi 7,49%, a u ostalim odnosima iznosi 5,49% godišnje.

 

Ispravak fiskaliziranih računa

Od 01.01.2022. godine obveznicima fiskalizacije omogućen je ispravak računa i to samo ako obveznik fiskalizacije ima potrebu promijeniti podatak o načinu plaćanja prethodno izdanog računa, a bez promjene ostalih podataka računa.

Postupak ispravljanja računa propisan je izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 144/21)

 

Neoporezive donacije stradalnicima potresa

Izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona produžen je rok za porezno dopustive donacije bez plaćanja PDV-a do kraja 2022. godine. 

 Također, svi oni koji donacijama pomažu stradalnicima potresa moći će umanjiti poreznu osnovicu u poreznoj prijavi i za 2022.