Vjerojatno ste u svojoj poslovnoj praksi slali račune emailom u PDF formatu što je osim ubrzanja u slanju ujedno i štedjelo na troškovima slanja (pošta, print, vrijeme), no od 1.1.2016. došlo je do manjih preinaka u zakonodavstvu pa vam u nastavku dajemo primjer kako bi to trebali ubuduće raditi.

Naime, izlazni račun više ne mora biti ručno potpisan ako je na njemu navedeno ime i prezime osobe koja je račun izradila, kao i ime i prezime odgovorne osobe (direktora).

Račun koji je tako napravljen je potpuno ispravan s motrišta poreznih propisa i može se slati emailom (email je dokaz da ste poslali). Poželjno je  od kupca prije slanja prvog računa e mailom dobiti pisanu i potpisanu izjavu da je suglasan s takvim načinom dostave računa.

Također je važno znati kako se ovaj dio odnosi na poduzetnike koju se bave uslužnim djelatnostima, dok poduzetnici koji na računu/otpremnici iskazuju i otpremu robe i dalje moraju osigurati potpisanu otpremnicu kao dokaz da su istu isporučili.