Promjena postupka oporezivanja do kraja godine

Svaki obveznik PDV-a, s godišnjim prometom koji ne prelazi zakonom propisani iznos, može do kraja godine izabrati između plaćanja PDV-a prema izdanim izlaznim računima ili prema naplaćenim naknadama.

Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost omogućeno je da porezni obveznici (i obveznici poreza na dobit) sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, mogu obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.

Porezni obveznik koji želi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama treba najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine, odnosno do 31.12.2017., podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

Ukoliko se porezni obveznik odluči za ovaj postupak oporezivanja, na računu mora navesti „obračun prema naplaćenim naknadama“, a mjestom obavljanja usluga smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.

Poreznom obvezniku, koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja. Porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada isporučitelju plati račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.