Godišnji dohodak, godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju se i obračunavaju podnošenjem godišnje porezne prijave.

Godišnja porezna prijava poreza na dohodak za 2017. godinu predaje se na novom obrascu DOH, a rok za podnošenje istječe 28. veljače 2018. godine.

Većina građana ne mora podnositi godišnju poreznu prijavu jer će Porezna uprava obračunati njihove porezne obveze na osnovi podataka kojima raspolaže u sustavu. Porezna uprava će do 30. lipnja dostaviti privremena porezna rješenje.

Od početka ove godine, u primjeni su i nove odredbe o poreznoj kartici građana. Porezna uprava na zahtjev poslodavca i uz suglasnost radnika ima mogućnost dostaviti poreznu karticu elektroničkim putem po službenoj dužnosti.