Izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine 121/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine primjenjuju se snižene stope za obračun članarine. Riječ je o smanjenju od 5% u odnosu na stope iz 2016. godine.

Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama se uređuje obveza plaćanja članarine turističkoj zajednici. Članarinu turističkoj zajednici plaća pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoju poslovnu jedinicu, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. Zakonom je utvrđeno da pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

Cilj spomenutog smanjenja stope za obračun članarine je rasterećenje gospodarstva, pogotovo turističkih zajednica koje se nalaze na kontinentu i koje se bore s malim budžetima.

Poreznim obveznicima je kroz aplikaciju ePorezna omogućeno podnošenje Obrasca TZ za 2016. godinu. Oni koji su dostavili Obrazac TZ za 2016. godinu s obračunom članarine prema stopama koje su se primjenjivale u 2016. godini, nisu dužni dostavljati ispravak obrasca. Porezna uprava će za svakog poreznog obveznika koji je dostavio Obrazac TZ i ima knjižene predujmove iste umanjiti za 5%.

Člankom 18. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama propisana je novčana kazna za fizičke osobe, odgovorne osoba u pravnoj osobi  te pravne osobe za neplaćanje članarine u propisanom roku.

OBRAZAC TZ

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, javite se u računovodstveni servis Ergon, rado ćemo Vas savjetovati.