Uloge računovođe

Računovođa obavlja brojne zadatke s područja financija i riječ je o vrlo odgovornim zadacima. U poslovanju se mora voditi besprijekornim standardima ukoliko želi svoj posao obavljati korektno, štititi ugled poslovnog subjekta i naravno, svoj ugled.

Upravlja financijskim podacima

Računovođa prikuplja i održava financijske podatke tvrtke, vodi računa o poslovnim knjigama,  održava ih u skladu sa zakonskim propisima i aktima tvrtke, besprijekorno upravlja svim financijskim podacima. 

Priprema financijska izvješća

Na osnovu financijskih informacija kojima raspolaže, računovođa priprema financijska izvješća. Financijska izvješća su pokazatelji uspješnosti poslovanja svakog poslovnog subjekta, to su izvješća o financijskom stanju i financijskom prometu poslovnog subjekta.

Financijska izvješća su vrlo važna u planiranju strategije poslovanja. 

Vodi računa o rokovima

Računovođa osigurava  da računi tvrtke i prijave za povrat poreza budu pripremljeni pravovremeno i ispunjeni korektno. Također,  mora voditi računa o pravovremenoj i pouzdanoj izradi financijskih izvješća.   

Savjetuje

Analizom financijskih podataka računovođa pomaže u donošenju poslovnih odluka, savjetuje gdje se mogu postići uštede. Uočava odstupanja i nepravilnosti koje mogu nastati, pruža strateške preporuke za rješavanje različitih poslovnih situacija. Računovođa vodi računa o mnogim financijskim detaljima na dnevnoj bazi. Savjetovanje o poslovanju uključuje pitanja kao što trendovi kretanja prihoda i rashoda, financijskih obveza, buduća očekivanja prihoda… 

Savjetuje nove tvrtke

Kada je riječ o novim tvrtkama, uloga računovođe može biti vrlo značajna kod uspostave računovodstvene prakse i postupaka, savjetovanja kako upravljati njima. 

Surađuje s vanjskim stručnjacima

Računovođa surađuje s državnim službenicima koji provjeravaju financijska izvješća o poslovanju poslovnog subjekta. 

Štiti javne interese

Računovođe obavljaju brojne poslove koji su usko povezani sa zaštitom javnog interesa. Profesionalne računovođe ne samo da moraju održavati visoke standarde svoga poslovanja, nego imaju i ključnu ulogu u pomaganju tvrtkama da djeluju moralno i u skladu sa zakonima. Računovođa treba obavijestiti nadležne službe ukoliko utvrdi da osoba ili tvrtka, u okviru svojih financijskih poslova, krši zakone.

Dobar računovođa može itekako doprinijeti unapređenju vašeg poslovanja, stoga je ulaganje u kvalitetnog i stručnog računovođu, koji će vam osigurati i usluge poslovnog savjetovanja te time osigurati maksimum financijske koristi, itekako isplativa investicija. Kada birate, imajte na umu da odaberete  računovođu koji će vam garantirati povjerljivost informacija, biti dostupan u svakom trenutku,  koji je dovoljno stručan i koji raspolaže posebnim znanjima poreznih i knjigovodstvenih propisa, a sve to kako bi osigurao najvišu kvalitetu usluga i Vaše uspješno poslovanje.