Poslodavci koji od 1. siječnja 2015. i nadalje sklope ugovor o radu na neodređeno vrijeme s osobom koja u trenutku sklapanja tog ugovora ima manje od 30 godina života bit će za tu osobu oslobođeni od obveze obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu u trajanju do 5 godina.

Radi ostvarivanja prava na „olakšicu“ poslodavcima neće biti propisani nikakvi dodatni uvjeti, osim ograničenja propisanog Zakonom o doprinosima, a to je da se ne može koristiti olakšica za osobu s kojom je poslodavac prethodno imao ugovor o radu sklopljen na neodređeno vrijeme.

Ukoliko poslodavac ima osobu mlađu od 30 godina zaposlenu na određeno vrijeme a želi koristiti oslobođenje s istom treba raskinuti ugovor na određeno i sklopiti ugovor na neodređeno vrijeme.