Portfolio

ergon.hr

Poslovno savjetovanje

2020-11-09T16:29:36+01:00

POSLOVNO SAVJETOVANJE Neovisno da li ste poduzetnik koji tek kreće u biznis ili već duže vremena poslujete uvijek će se pojaviti razna pitanja na koja bi Vam odgovor trebala dati stručna i kompetentna osoba. Zašto ići sporijim i težim putem te učiti na vlastitim pogreškama kada to može biti puno jednostavnije i [...]

ergon.hr

E-usluge

2020-11-09T10:01:38+01:00

E-USLUGE Koliko puta vas je usred poslovnog sastanka, važnog projekta ili poslovnog ručka nazvao netko iz nadležnih institucija i tražio odgovore na pitanja koje vi uopće ne želite rješavati a ponekad ne trebate niti znati? I u tome ćemo vam rado pomoći i takvu praksu promijeniti! Po punomoći klijenta obavljamo kompletnu korespondenciju s [...]

ergon.hr

Izvještavanje

2020-11-09T16:28:42+01:00

IZVJEŠTAVANJE Za donošenje poslovnih odluka jako su bitne točne, pravovremene i redovite informacije. Pravovremena i redovna dostava poslovne dokumentacije preduvjet je istinitih i fer prikazanim financijskih izvješća. Mjesečno/Tromjesečno/Polugodišnje izvještavamo klijenta o prihodima, rashodima i financijskom rezultatu, pregled nenaplaćenih potraživanja, pregled obveza, Bilanca, RDG. Po želji izrađujemo i dodatne individualne izvještaje s opsegom podataka [...]

ergon.hr

Obračun plaća

2020-11-09T16:27:44+01:00

OBRAČUN PLAĆA Obračun plaća je skup složenih i osjetljivih računovodstvenih poslova. Radi čestih izmjena poreznih propisa obračun plaća treba raditi s posebnom pažnjom i znanjem. Radi toga, ali i mnogih drugih prednosti (očuvanja povjerljivosti i tajnosti podataka o plaćama radnika), sve se više poslodavaca odlučuje za vanjsku uslugu obračuna plaća. ERGON tim specijaliziran [...]

ergon.hr

Računovodstvo

2020-11-09T09:40:22+01:00

RAČUNOVODSTVO Računovodstvo je znanstvena disciplina a obuhvaća cijeli niz aktivnosti. Računovođa prati i kontrolira, analizira i interpretira financijske podatke dobivene knjigovodstvenom obradom poslovne dokumentacije i pronalazi najbolje načine optimizacije i unaprjeđenja poslovanja odabirom adekvatnih računovodstvenih politika, procjena, metoda vrednovanja i načela poslovanja. Profesionalni računovođa mora imati široki spektar znanja. Mora poznavati i [...]

ergon.hr

Knjigovodstvo

2020-11-09T09:31:29+01:00

KNJIGOVODSTVO Kako bi pravne osobe mogle poslovati i djelovati u okviru zakonskih propisa, uredno vođenje poslovnih knjiga (knjigovodstvo) je nužno po sili zakona ali ujedno i radi uspješnog vođenja poslovanja te donošenja kvalitetnih poslovnih odluka. U knjigovodstvene poslove ulazi: inicijalna uspostava poslovnih knjiga i računskog (kontnog) plana knjiženje poslovnih događaja u dnevnik [...]

Go to Top