Računovodstvene i administrativne usluge

Kako bi pravne osobe mogle poslovati i djelovati u okviru zakonskih propisa, uredno vođenje poslovnih knjiga je nužno po sili zakona ali ujedno i radi uspješnog vođenja poslovanja te donošenja kvalitetnih poslovnih odluka.

Osnovni okvir funkcija računovodstva pokriva:

  • inicijalna uspostava poslovnih knjiga i računskog plana
  • vođenje glavne knjige, salda-konti kupaca i dobavljača, analitike osnovnih sredstava i obračuna amortizacije, blagajničko poslovanje
  • izrada dokumentacije, knjiženje transakcija i unos podataka u računovodstveni program (ulaznih i izlaznih računa, bankovnih izvoda)
  • usklađivanja kupaca i dobavljača (salda conti)
  • obračun i sastavljanje prijava poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza po odbitku, posebnih poreza i trošarina te ostalih poreza i zahtjeva
  • priprema i predaja zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Regos, Fina, HNB, Hanfa)
  • unos podataka u internet bankarstvo i provođenje naloga za plaćanje
  • podrška tijekom poreznih i drugih nadzora i revizija (sudjelovanje s ovlaštenim predstavnikom klijenta pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pružamo)

U slučaju specifičnih zahtjeva, uslugu možemo prilagoditi potrebama i očekivanjima klijenta.

Zatražite ponudu

Ispunite interaktivni obrazac unutar 30 sekundi i
vaša neobvezujuća ponuda stiže na vaš email.

Zatražite ponudu
Traje manje od 30 sekundi!

 

Fields marked with an * are required